Все статьи

10.03.2019

«Озеленення» бізнесу: інвестиції та джерела фінансування (частина 3)

Інвестори відіграють ключову роль в створенні стійкого економічного майбутнього.

Інвестори можуть підтримати розвиток циркулярної економіки кількома способами:

шляхом взаємодії з компаніями, що підвищують ефективність використання ресурсів, скорочують відходи і максимізують переробку, як в межах безпосередньої діяльності і по всьому ланцюжку поставок

шляхом взаємодії з політиками та державними органами для підтримки правил або стимулів, які заохочують циркулярне виробництво

інвестуючи в підприємства з хорошими перспективами прибутку, які демонструють чітку прихильність принципам, що лежать в основі циркулярної економіки.

Що стосується підвищення екологічності бізнесу та реалізації принципів циркулярної економіки на основі окремих підприємств, то, можна виділити наступні шляхи фінансування «озеленення» бізнесу:

1. Суспільні інвестиційні фонди або фінансування на основі краудфандингу. Прикладом реалізації даної інвестиційної моделі «озеленення» є підприємство «Зелений кошик», що працює як інвестиційний проект, який профінансували 55 акціонерів – учасників інноваційно-інвестиційного агропроекту «Клубу Ділових Людей», кожен з яких вклав у проект від 19 до 95 тисяч гривень. За словами голови Клубу Миколи Савуляка, «подібна модель бізнесу з невеликими інвестиціями дуже проста та доступна, втім, ми в Україні чи не перші, хто працює з такою схемою». Інвестори сподіваються, що такий успішний старт проекту надасть новий імпульс для ефективного розвитку українського малого бізнесу.

Але у цієї моделі співпраці є як переваги, так і недоліки. Переваги полягають у тому, що можливо створити нове екологічне підприємство за участі великої кількості партнерів, залучивши значні кошти. При цьому кожен із вкладників бере на себе відносно невеликі ризики і відповідальність. Недоліки полягають у тому, що, по-перше, попит на інвестиції може значно перевершити наявні ресурси, а по-друге, у тому, що невеликі проекти з оновлення та циркулярної реструктуризації підприємств можуть виявитись досить непривабливими, особливо для дрібних інвесторів. Можливо, саме із цих причин цій підхід не здобув значної популярності серед підприємців.

2. Державна підтримка «зелених» проектів та централізований пошук інвесторів. У межах цього підходу, можна зазначити той факт, що Держенергоефективності разом із Всеукраїнською агенцією інвестицій та сталого розвитку та Українсько-данським енергетичним центром продовжує працювати над Інтерактивною інвестиційною картою з енергоефективності та відновлюваної енергетики України – UAMAP. На сьогодні на карті опубліковано 131 «зелений» проект. З них 68 потенційних проектів - на суму 1,7 млрд євро. Створення подібних карт сприяє як популяризації суспільних підприємницьких ініціатив, так і виконує дуже важливу інформативну функцію на ринку «зелених» інвестицій. Виявлення попиту на інвестиції є одним із найважливіших та найскладніших моментів в процесі пошуку фінансування. Тим не менш, участь у створенні подібних карт не гарантує успішний результат, особливо для дрібних проектів.

3. Пільгове оподаткування для підприємств, які використовують в своїй діяльності екологічні мотиви. Для цього слід здійснити ранжування видів екологічного бізнесу за наступними групами:

І. Надання екологічних послуг. Прикладами можуть стати підприємства, які здійснюють екологічну діяльність - очистку води, переробку сміття.

ІІ. Виробництво екологічної продукції, тобто вирощування органічних продуктів харчування, виробництво сонячної та вітрової енергії.

ІІІ. Екологічні бізнес-послуги, наприклад, екологічний консалтинг та аудит.

IV. Продаж екологічних товарів, а саме – реалізація велосипедів, фільтрів для очистки води, органічних мінеральних добрив.

Кожна група повинна отримати податкові ставки та пільги відповідно до рангу важливості. Зокрема, перший ранг є найважливішим, адже ці підприємства прямо впливають на екологічну ситуацію в країні, тому вони повинні отримати максимальну державну підтримку.

Тим не менш, перелік вищезазначених джерел фінансування не є вичерпним. Підприємці, які за своєю сутністю є людьми мотивованими та прогресивними, завжди можуть відкрити для себе нові більш раціональні альтернативи або шукати підтримки в різноманітних сферах і суспільних колах.

Анна Крамаренко, Олена Пархоменко